PODMÍNKY AKREDITACE MÉDIÍ NA AKCI ME ECCE HOMO ŠTERNBERK 2023

Sdílet

Akreditace

O akreditaci na závod mohou žádat všechny druhy médií; tištěná, elektronická, televizní, rozhlasová, ale i fotografové a kameramani, kteří nepublikují pro žádnou redakci.

Každý, kdo získá akreditaci, obdrží vestu s označením PRESS Ecce Homo. Jiná vesta není na tomto závodu přípustná. Vratná kauce za vestu je 500,- Kč nebo 20 eur. Vedoucí tiskového střediska může rozhodnout o výjimečné bezplatné kauci. Všichni, kteří obdrží vestu PRESS, jsou povinni ji nosit na sobě (nikoliv v kapse, na batohu apod.), po celou dobu konání sportovního podniku.

Všichni žadatelé o akreditaci jsou povinni:

-    zaslat kompletně vyplněný akreditační formulář (částečně vyplněný formulář bude vrácen zpět)

-    všichni, kteří získají akreditaci, musí svým podpisem stvrdit, že bezprostředně po skončení závodu zašlou na e-mailovou adresu tiskového střediska (mili@eccehomo.cz), popř. poštou na adresu AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK, článek, který vyšel nebo vyjde v daném médiu či fotografie nebo videa, popř. webový odkaz.

Píšící novináři, mějte na zřeteli, že v publikovaném článku se musí minimálně jednou objevit celý název závodu, tedy Ecce Homo Šternberk 2023 a pokud budete zmiňovat pořádající automotoklub, jeho oficiální název je: AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK.

Ve vašich článcích používejte informace, které jsou zveřejněny v tiskových zprávách na oficiálním webu závodu www.eccehomo.cz, informace z jiných médií nejsou námi ověřené.

Fotografové jsou povinni poslat fotografie ze závodu (libovolný počet) minimálně ve webovém rozlišení a tři fotografie v plném rozlišení bez vodoznaku či jakékoliv vlastní reklamy (v tomto případě se tiskové středisko zavazuje, že v případě použití fotografie v plném rozlišení bude vždy uvádět jméno fotografa, který fotografii poskytnul).

Berte na vědomí, že publikace na oficiální facebook závodu neznamená doložení publikace. V případě, že fotografie či videa budete zveřejňovat pouze na sociálních sítích, i v tomto případě je potřeba na mailovou adresu viz výše zaslat odkaz.

V případě, že jste opětovnými žadateli o udělení akreditace na závod ME Ecce Homo a nedokládali jste svou činnost v minulých letech, svou žádost pro letošní ročník neposílejte, nebude Vám udělena.

Pokud jste žadatelem, který nepublikuje pro žádnou redakci, kontaktujte prosím vedoucí tiskového střediska na mili@eccehomo.cz. Je možné se domluvit na spolupráci s AMK EH, kdy takový žadatel by byl nucen poskytnout veškeré pořízené materiály pro pořádající autoklub, anebo si lze vybrat možnost placené komerční akreditace, kdy platí podobné podmínky jako pro žadatele o klasickou akreditaci. O udělení placené akreditace plně rozhoduje vedoucí tiskového oddělení ve spolupráci s vedením závodu. Tato akreditace bude vydána po vyplnění akreditačního formuláře a složení nevratné kauce v hodnotě 1000,- Kč nebo 40 eur.


Akreditační proces
Tiskové oddělení předem sdělí na e-mailovou adresu každého žadatele rozhodnutí o udělení nebo zamítnutí jeho akreditace. Tiskové středisko vydá akreditovaným žadatelům potřebné materiály na místě konání závodu.

Uzávěrky žádostí o akreditace při ME Ecce Homo Šternberk 2023
Pondělí 29. 5. 2023 24:00
Kontakt pro zaslání žádostí o akreditaci
mili@eccehomo.cz  nebo Automotoklub Ecce Homo Šternberk v ÚAMK, Milena Schärferová, POB 17, Nádražní 60, 785 01 Šternberk, Česká republika.

Tiskové středisko – budova ředitelství: Opavská 14, Šternberk

Pátek
02. 06. 2023od 14 hod.
do 18 hod.
Sobota
03. 06. 2023od 7 hod.
do 17 hod.
Neděle
04. 06. 2023od 7 hod.
do 17 hod.

      

připojené soubory

Akreditační formulář [doc] [pdf]

NSA
FIA
Plán akcí 2024
Olomoucký kraj
Sternberk
EXCALIBUR ARMY
RADIO HANA
ECCE HOMO PARK
UAMK
TV Morava
CarTec Olomouc
OLTV.CZ
ZZIP.CZ
facebook skupina ecce homo šternberk