Liška Ecce Homo - 7.10.2023 - přihláška

PODMÍNKY AKREDITACE MÉDIÍ NA AKCI ME ECCE HOMO ŠTERNBERK 2023

Sdílet

Akreditace

O akreditaci na závod mohou žádat všechny druhy médií; tištěná, elektronická, televizní, rozhlasová, ale i fotografové a kameramani, kteří nepublikují pro žádnou redakci.

Každý, kdo získá akreditaci, obdrží vestu s označením PRESS Ecce Homo. Jiná vesta není na tomto závodu přípustná. Vratná kauce za vestu je 500,- Kč nebo 20 eur. Vedoucí tiskového střediska může rozhodnout o výjimečné bezplatné kauci. Všichni, kteří obdrží vestu PRESS, jsou povinni ji nosit na sobě (nikoliv v kapse, na batohu apod.), po celou dobu konání sportovního podniku.

Všichni žadatelé o akreditaci jsou povinni:

-    zaslat kompletně vyplněný akreditační formulář (částečně vyplněný formulář bude vrácen zpět)

-    všichni, kteří získají akreditaci, musí svým podpisem stvrdit, že bezprostředně po skončení závodu zašlou na e-mailovou adresu tiskového střediska (mili@eccehomo.cz), popř. poštou na adresu AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK, článek, který vyšel nebo vyjde v daném médiu či fotografie nebo videa, popř. webový odkaz.

Píšící novináři, mějte na zřeteli, že v publikovaném článku se musí minimálně jednou objevit celý název závodu, tedy Ecce Homo Šternberk 2023 a pokud budete zmiňovat pořádající automotoklub, jeho oficiální název je: AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK.

Ve vašich článcích používejte informace, které jsou zveřejněny v tiskových zprávách na oficiálním webu závodu www.eccehomo.cz, informace z jiných médií nejsou námi ověřené.

Fotografové jsou povinni poslat fotografie ze závodu (libovolný počet) minimálně ve webovém rozlišení a tři fotografie v plném rozlišení bez vodoznaku či jakékoliv vlastní reklamy (v tomto případě se tiskové středisko zavazuje, že v případě použití fotografie v plném rozlišení bude vždy uvádět jméno fotografa, který fotografii poskytnul).

Berte na vědomí, že publikace na oficiální facebook závodu neznamená doložení publikace. V případě, že fotografie či videa budete zveřejňovat pouze na sociálních sítích, i v tomto případě je potřeba na mailovou adresu viz výše zaslat odkaz.

V případě, že jste opětovnými žadateli o udělení akreditace na závod ME Ecce Homo a nedokládali jste svou činnost v minulých letech, svou žádost pro letošní ročník neposílejte, nebude Vám udělena.

Pokud jste žadatelem, který nepublikuje pro žádnou redakci, kontaktujte prosím vedoucí tiskového střediska na mili@eccehomo.cz. Je možné se domluvit na spolupráci s AMK EH, kdy takový žadatel by byl nucen poskytnout veškeré pořízené materiály pro pořádající autoklub, anebo si lze vybrat možnost placené komerční akreditace, kdy platí podobné podmínky jako pro žadatele o klasickou akreditaci. O udělení placené akreditace plně rozhoduje vedoucí tiskového oddělení ve spolupráci s vedením závodu. Tato akreditace bude vydána po vyplnění akreditačního formuláře a složení nevratné kauce v hodnotě 1000,- Kč nebo 40 eur.


Akreditační proces
Tiskové oddělení předem sdělí na e-mailovou adresu každého žadatele rozhodnutí o udělení nebo zamítnutí jeho akreditace. Tiskové středisko vydá akreditovaným žadatelům potřebné materiály na místě konání závodu.

Uzávěrky žádostí o akreditace při ME Ecce Homo Šternberk 2023
Pondělí 29. 5. 2023 24:00
Kontakt pro zaslání žádostí o akreditaci
mili@eccehomo.cz  nebo Automotoklub Ecce Homo Šternberk v ÚAMK, Milena Schärferová, POB 17, Nádražní 60, 785 01 Šternberk, Česká republika.

Tiskové středisko – budova ředitelství: Opavská 14, Šternberk

Pátek
02. 06. 2023od 14 hod.
do 18 hod.
Sobota
03. 06. 2023od 7 hod.
do 17 hod.
Neděle
04. 06. 2023od 7 hod.
do 17 hod.

      

připojené soubory

Akreditační formulář [doc] [pdf]

Ecce Homo Historic 2023
Sternberske Slavnosti 2023
NSA
FIA
Olomoucký kraj
Sternberk
EXCALIBUR ARMY
SONS LOCATION
RADIO HANA
ECCE HOMO PARK
UAMK
TV Morava
CarTec Olomouc
OLTV.CZ
ZZIP.CZ
facebook skupina ecce homo šternberk