On-line Výsledky - On-line results

ecce homo 2.6. - 4.6.2023
me ehc 2023 me hhc 2023 eh 2023

Informace pro jezdce – MČR Ecce Homo duben 2021

Sdílet

Novinky | čtvrtek 15.04.2021

Sportovní podnik MČR Ecce Homo pořádá AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK a datum je zaregistrován a povolen NSA a Ministerstvem zdravotnictví ČR a tento podnik je i nahlášen na KHSOLC v Olomouci.


Pořádající AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK získal výjimku pro pořádání tohoto podniku od Národní sportovní agentury, s povinností splnění podmínek, které vytvořilo Ministerstvo zdravotnictví České republiky.

Zásadní informací je, že pořadatel je povinen zajistit nepřítomnost diváků po dobu konání akce. Kvůli této skutečnosti pořadatel zajišťuje online přenos, minimálně z prostoru startu. Přítomnost diváků nebude možná ani v parkovišti závodních strojů, které bude po celou dobu konání závodu pro veřejnost uzavřeno.

Závod bude probíhat na základě přísných a závazných hygienicko – protiepidemických podmínek. Organizátor musí zajistit co nejmenší počet přítomných osob a jednotlivá oddělení budou pracovat co nejvíce osamoceně.

Vjezd do PZS bude probíhat pouze z ulice Čs. armády na ulici Dvorskou. Žádný jiný vjezd není možný. Na příjezdu bude probíhat vstupní filtr, všem se bude měřit teplota a celá posádka vozu odevzdá čestné prohlášení a potvrzení o absolvování PCR testu s negativním výsledkem ne starším než 48 hodin (Tato povinnost se nevztahuje na povinné osoby, které prokazatelně prodělaly onemocnění COVID-19, nemají klinické známky onemocnění COVID-19, absolvovaly podle platných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví izolaci ve stanoveném rozsahu z důvodu pozitivního výsledku PCR testu a od prvního pozitivního výsledku PCR testu neuplynulo více než 90 dní). Pokud bude vše odevzdáno v pořádku, dostane každý účastník pásku na ruku, která ho opravňuje k dalšímu vstupu do PZS po celou dobu konání akce.

Při pohybu v PZS a i mimo něj jsou jezdci i všichni ostatní členové závodního týmu povinni nosit prostředky k ochraně dýchacích cest, minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95. Této podmínky jsou zbaveni jezdci ve vozidlech.

Po celou dobu konání akce bude přítomen lékař i koordinátor pro COVID-19, stejně jako adekvátní prostor a podmínky pro případnou potřebu předběžné izolace v případě výskytu podezření na infekční respirační onemocnění.

V co největší míře bude omezena komunikace, proto i oficiální vývěska bude výhradně elektronická.

V době závodu se nesmí konat žádné slavnostní ceremoniály. Start závodu proběhne bez oficiálních funkcionářů a slavnostní předání cen nebude organizováno.

Důležitá informace! Všichni jezdci jsou povinni zaslat seznam všech členů týmu, kteří přijedou jako doprovod (mechanici, rodinní příslušníci apod.). Dle tohoto seznamu budou jednotlivé osoby při příjezdu kontrolovány. Seznam zasílejte na adresu činovníka pro styk s jezdci a koordinátora pro Covid-19, pana Marka Šenara na senar@eccehomo.cz nejpozději do 20. 4. 2021 do 24:00 hod.

 

Pro další informace můžete využít tyto kontaktní údaje:

Marek Šenar – činovník pro styk s jezdci, koordinátor pro Covid-19: +420 773 681 511, senar@eccehomo.cz

David Žoch – vedoucí PZS: +420 733 575 723.

 

Příloha: čestné prohlášení, zvací dopis

Start Ecce Homo 2023:
ME 2023
Doprovodný program 2023
NSA
FIA
Olomoucký kraj
Sternberk
EXCALIBUR ARMY
SONS LOCATION
RADIO HANA
ECCE HOMO PARK
UAMK
TV Morava
CarTec Olomouc
OLTV.CZ
ZZIP.CZ
facebook skupina ecce homo šternberk