Uzavírky v době závodů Ecce Homo Historic 10. až 12. září

Sdílet

Novinky | středa 08.09.2021

Upozorňujeme veřejnost na plánované uzavírky komunikací v souvislosti s konáním závodů Ecce Homo Historic na trati Ecce Homo a Šternberských slavností na Hlavním náměstí.


Od pátku 10. září 2021 do neděle 12. září 2021 budou úplně uzavřeny místní komunikace a silnice č. III/44423 ve Šternberku takto:

a) pátek 10.09.2021 od 7 do 24 hodin
ulice Barvířská, Radniční, Partyzánská, Čechova, Hlavní náměstí a parkoviště u sportovní haly Ecce Homo ve Šternberku

b) sobota 11.09.2021 od 7 do 24 hodin
ulice Dvorská, Barvířská, parkoviště Dvorská, autobusová stanice a parkoviště u sportovní haly Ecce Homo, U Horní brány, Horní náměstí, Radniční, Jaroslavova, Partyzánská, Čechova a Hlavní náměstí ve Šternberku

c) neděle 12.09.2021 od 7 do 19 hodin  
ulice Dvorská, Barvířská, parkoviště Dvorská, autobusová stanice a parkoviště u sportovní haly Ecce Homo, Horní náměstí a Opavská ve Šternberku a silnice tř. č. III/44423 v úseku od křižovatky s ulicí Sadovou ve Šternberku až po křižovatku se silnicí tř. č. I/46 u obce Lipina

Objížďka ulice Opavské ve směru z centra bude vedena po ČSA na kruhový objezd ulice Olomoucké a odtud směrem vlevo po vyznačených objížďkách. V opačném směru je vedena objížďka od koupaliště na kruhový objezd a dále po vyznačených objížďkách směrem do centra města. Objížďka centra města je vedena po neuzavřených místních komunikacích ve Šternberku. Objízdná trasa silnice III/44423 bude vedena po silnici I/46. Uzavírky a objízdné trasy v rámci sportovní akce budou vyznačeny přechodným dopravním značením.   

Objízdná trasa pro veřejnou linkovou dopravu:

Úseky silnice III/44423 Sadová, Opavská, Dvorská, Opavská, Horní náměstí, jednosměrná pod gymnáziem jsou součástí trasy linek veřejné linkové dopravy: 890313, kterou provozuje dopravce ARRIVA MORAVA a. s., 890328, 890331, 890333, 890921, které provozuje dopravce VOJTILA TRANS s. r. o.

V pátek 10.09.2021 v době 07:00 – 24:00 hod nejsou v ulicích Barvířská, Radniční, Partyzánská, Čechova, Hlavní náměstí, parkoviště u sportovní haly uvedené linky provozovány. Autobusové zastávky budou obslouženy podle platných jízdních řádů.

V sobotu 11.09.2021 v době 7:00 do 24 hodin pojedou spoje linek 890328, 890331, 890333, 890921 po obousměrné objízdné trase. Ta povede ze silnice II/444 (Věžní), MK (Masarykova, Krampolova), II/445 (Uničovská), II/444 (Věžní), III/44426 (Nádražní), I/46 (Jívavská). Spoje nebudou obsluhovat zastávky Šternberk,Svatoplukova; Šternberk,Opavská MěÚ; Šternberk,Sadová; Šternberk,Dvorská. Zastávka Šternberk,Dvorská bude nahrazena zastávkou Šternberk,Masarykova.

Vybrané spoje linky 890331 pojedou po obsloužení zastávky Šternberk,nem. po MK (Puškinova, Palackého), zpět na I/46 (Jívavská), MK (Olomoucká, Krampolova, Masarykova) na zastávku Šternberk,Masarykova. Spoje neobslouží zastávky Šternberk,Svatoplukova; Šternberk,Opavská MěÚ; Šternberk,Sadová; Šternberk,Dvorská. Zastávka Šternberk,Dvorská bude nahrazena zastávkou Šternberk,Masarykova.  Linka 854921 pojede ze zastávky Šternberk,Jesenická po silnici II/445 (Rýmařovská, Uničovská), MK (Krampolova, Masarykova). Spoje neobslouží zastávku Šternberk,Dvorská. Objízdná trasa je obousměrná.

V neděli 12.09.2021 v době od 7 do 19 hodin pojedou spoje linek 890328, 890331, 890333, 890921 obousměrně po objízdné trase. Ta povede ze silnice II/444 (Věžní), MK (Masarykova, Krampolova), II/445 (Uničovská), II/444 (Věžní), III/44426 (Nádražní), I/46 (Jívavská). Spoje nebudou obsluhovat zastávky Šternberk,Svatoplukova; Šternberk,Opavská MěÚ; Šternberk,Sadová; Šternberk,Dvorská. Zastávka Šternberk,Dvorská bude nahrazena zastávkou Šternberk,Masarykova. Vybrané spoje linek 890313, 890331 pojedou po obsloužení zastávky Šternberk,nem. po MK (Puškinova, Palackého) zpět na I/46 (Jívavská), MK (Olomoucká, Krampolova, Masarykova) na zastávku Šternberk,Masarykova.

Spoje neobslouží zastávky Šternberk,Svatoplukova; Šternberk,Opavská MěÚ; Šternberk,Sadová; Šternberk,Dvorská. Zastávka Šternberk,Dvorská bude nahrazena zastávkou Šternberk,Masarykova.

Linka 854921 pojede ze zastávky Šternberk,Jesenická po silnici II/445 (Rýmařovská, Uničovská), MK (Krampolova, Masarykova). Spoje neobslouží zastávku Šternberk,Dvorská. Objízdná trasa je obousměrná.

V době od 7 hodin v sobotu 11.09 2021 do 19 hodin neděle 12.09.2021 bude zastávka Šternberk,Dvorská zrušena a nahrazena zastávkou Šternberk,Masarykova.

 

 
 

Odjezd na Dakar 2024
Společenský večer 2023
NSA
FIA
Olomoucký kraj
Sternberk
EXCALIBUR ARMY
RADIO HANA
ECCE HOMO PARK
UAMK
TV Morava
CarTec Olomouc
OLTV.CZ
ZZIP.CZ
facebook skupina ecce homo šternberk