Přihláška - Entry Form - Anmeldeformular - Ecce Homo 2024

Uzavírky v době závodů Ecce Homo Historic 10. až 12. září

Sdílet

Novinky | středa 08.09.2021

Upozorňujeme veřejnost na plánované uzavírky komunikací v souvislosti s konáním závodů Ecce Homo Historic na trati Ecce Homo a Šternberských slavností na Hlavním náměstí.


Od pátku 10. září 2021 do neděle 12. září 2021 budou úplně uzavřeny místní komunikace a silnice č. III/44423 ve Šternberku takto:

a) pátek 10.09.2021 od 7 do 24 hodin
ulice Barvířská, Radniční, Partyzánská, Čechova, Hlavní náměstí a parkoviště u sportovní haly Ecce Homo ve Šternberku

b) sobota 11.09.2021 od 7 do 24 hodin
ulice Dvorská, Barvířská, parkoviště Dvorská, autobusová stanice a parkoviště u sportovní haly Ecce Homo, U Horní brány, Horní náměstí, Radniční, Jaroslavova, Partyzánská, Čechova a Hlavní náměstí ve Šternberku

c) neděle 12.09.2021 od 7 do 19 hodin  
ulice Dvorská, Barvířská, parkoviště Dvorská, autobusová stanice a parkoviště u sportovní haly Ecce Homo, Horní náměstí a Opavská ve Šternberku a silnice tř. č. III/44423 v úseku od křižovatky s ulicí Sadovou ve Šternberku až po křižovatku se silnicí tř. č. I/46 u obce Lipina

Objížďka ulice Opavské ve směru z centra bude vedena po ČSA na kruhový objezd ulice Olomoucké a odtud směrem vlevo po vyznačených objížďkách. V opačném směru je vedena objížďka od koupaliště na kruhový objezd a dále po vyznačených objížďkách směrem do centra města. Objížďka centra města je vedena po neuzavřených místních komunikacích ve Šternberku. Objízdná trasa silnice III/44423 bude vedena po silnici I/46. Uzavírky a objízdné trasy v rámci sportovní akce budou vyznačeny přechodným dopravním značením.   

Objízdná trasa pro veřejnou linkovou dopravu:

Úseky silnice III/44423 Sadová, Opavská, Dvorská, Opavská, Horní náměstí, jednosměrná pod gymnáziem jsou součástí trasy linek veřejné linkové dopravy: 890313, kterou provozuje dopravce ARRIVA MORAVA a. s., 890328, 890331, 890333, 890921, které provozuje dopravce VOJTILA TRANS s. r. o.

V pátek 10.09.2021 v době 07:00 – 24:00 hod nejsou v ulicích Barvířská, Radniční, Partyzánská, Čechova, Hlavní náměstí, parkoviště u sportovní haly uvedené linky provozovány. Autobusové zastávky budou obslouženy podle platných jízdních řádů.

V sobotu 11.09.2021 v době 7:00 do 24 hodin pojedou spoje linek 890328, 890331, 890333, 890921 po obousměrné objízdné trase. Ta povede ze silnice II/444 (Věžní), MK (Masarykova, Krampolova), II/445 (Uničovská), II/444 (Věžní), III/44426 (Nádražní), I/46 (Jívavská). Spoje nebudou obsluhovat zastávky Šternberk,Svatoplukova; Šternberk,Opavská MěÚ; Šternberk,Sadová; Šternberk,Dvorská. Zastávka Šternberk,Dvorská bude nahrazena zastávkou Šternberk,Masarykova.

Vybrané spoje linky 890331 pojedou po obsloužení zastávky Šternberk,nem. po MK (Puškinova, Palackého), zpět na I/46 (Jívavská), MK (Olomoucká, Krampolova, Masarykova) na zastávku Šternberk,Masarykova. Spoje neobslouží zastávky Šternberk,Svatoplukova; Šternberk,Opavská MěÚ; Šternberk,Sadová; Šternberk,Dvorská. Zastávka Šternberk,Dvorská bude nahrazena zastávkou Šternberk,Masarykova.  Linka 854921 pojede ze zastávky Šternberk,Jesenická po silnici II/445 (Rýmařovská, Uničovská), MK (Krampolova, Masarykova). Spoje neobslouží zastávku Šternberk,Dvorská. Objízdná trasa je obousměrná.

V neděli 12.09.2021 v době od 7 do 19 hodin pojedou spoje linek 890328, 890331, 890333, 890921 obousměrně po objízdné trase. Ta povede ze silnice II/444 (Věžní), MK (Masarykova, Krampolova), II/445 (Uničovská), II/444 (Věžní), III/44426 (Nádražní), I/46 (Jívavská). Spoje nebudou obsluhovat zastávky Šternberk,Svatoplukova; Šternberk,Opavská MěÚ; Šternberk,Sadová; Šternberk,Dvorská. Zastávka Šternberk,Dvorská bude nahrazena zastávkou Šternberk,Masarykova. Vybrané spoje linek 890313, 890331 pojedou po obsloužení zastávky Šternberk,nem. po MK (Puškinova, Palackého) zpět na I/46 (Jívavská), MK (Olomoucká, Krampolova, Masarykova) na zastávku Šternberk,Masarykova.

Spoje neobslouží zastávky Šternberk,Svatoplukova; Šternberk,Opavská MěÚ; Šternberk,Sadová; Šternberk,Dvorská. Zastávka Šternberk,Dvorská bude nahrazena zastávkou Šternberk,Masarykova.

Linka 854921 pojede ze zastávky Šternberk,Jesenická po silnici II/445 (Rýmařovská, Uničovská), MK (Krampolova, Masarykova). Spoje neobslouží zastávku Šternberk,Dvorská. Objízdná trasa je obousměrná.

V době od 7 hodin v sobotu 11.09 2021 do 19 hodin neděle 12.09.2021 bude zastávka Šternberk,Dvorská zrušena a nahrazena zastávkou Šternberk,Masarykova.

 

 
 

FIA
Plán akcí 2024
Olomoucký kraj
Sternberk
EXCALIBUR ARMY
RADIO HANA
ECCE HOMO PARK
UAMK
TV Morava
CarTec Olomouc
OLTV.CZ
ZZIP.CZ
facebook skupina ecce homo šternberk
radioking.cz