Výroční členská schůze AMK Ecce Homo + volby do výboru - 21. 1. 2016

Sdílet

Novinky | úterý 01.12.2015

Vážení členové,
v lednu příštího roku proběhne výroční členská schůze AMK Ecce Homo Šternberk, jejíž součástí budou volby do výboru Automotoklubu Ecce Homo. Schůze se uskuteční dne 21. 1. 2016 v 18°° hod v horním sále Expozice času.


Program:
1.) Prezentace - členské příspěvky
2.) Zahájení
3.) Zpráva o činnosti v roce 2015
4.) Zpráva o hospodaření za rok 2015
5.) Zpráva revizní komise
6.) Volby
7.) Plán akcí v roce 2016
8.) Příprava závodů – organizační
9.) Různé - členská základna apod.
10.) Diskuze, občerstvení, závěr

VOLBY:
Všichni, kdo máte zájem kandidovat do výboru AMK EH či chcete někoho navrhnout, abyste tak učinili do 31. 12. 2015 na amk@eccehomo.cz . Navrhnout můžete kohokoliv, kdo je členem AMK EH a s kandidaturou plně souhlasí. Stačí jen do e-mailu napsat jméno kandidáta, kdo jej navrhuje a z jakého důvodu.
Na výroční členské schůzi obdrží volební lístek člen starší 18-ti let po zaplacení členského příspěvku na rok 2016.

Členské příspěvky 2016:
Základní členský příspěvek 200,- Kč
Mládež do 18-ti let 50,- Kč
Senioři nad 70 let 100,- Kč

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na setkání v měsíci lednu.


Vlastimil Malík
Předseda AMK EH

Start Ecce Homo 2024:
FIA
Plán akcí 2024
Olomoucký kraj
Sternberk
EXCALIBUR ARMY
RADIO HANA
ECCE HOMO PARK
UAMK
TV Morava
CarTec Olomouc
OLTV.CZ
ZZIP.CZ
facebook skupina ecce homo šternberk
radioking.cz