Výroční členská schůze AMK Ecce Homo + volby do výboru - 21. 1. 2016

Sdílet

Novinky | úterý 01.12.2015

Vážení členové,
v lednu příštího roku proběhne výroční členská schůze AMK Ecce Homo Šternberk, jejíž součástí budou volby do výboru Automotoklubu Ecce Homo. Schůze se uskuteční dne 21. 1. 2016 v 18°° hod v horním sále Expozice času.


Program:
1.) Prezentace - členské příspěvky
2.) Zahájení
3.) Zpráva o činnosti v roce 2015
4.) Zpráva o hospodaření za rok 2015
5.) Zpráva revizní komise
6.) Volby
7.) Plán akcí v roce 2016
8.) Příprava závodů – organizační
9.) Různé - členská základna apod.
10.) Diskuze, občerstvení, závěr

VOLBY:
Všichni, kdo máte zájem kandidovat do výboru AMK EH či chcete někoho navrhnout, abyste tak učinili do 31. 12. 2015 na amk@eccehomo.cz . Navrhnout můžete kohokoliv, kdo je členem AMK EH a s kandidaturou plně souhlasí. Stačí jen do e-mailu napsat jméno kandidáta, kdo jej navrhuje a z jakého důvodu.
Na výroční členské schůzi obdrží volební lístek člen starší 18-ti let po zaplacení členského příspěvku na rok 2016.

Členské příspěvky 2016:
Základní členský příspěvek 200,- Kč
Mládež do 18-ti let 50,- Kč
Senioři nad 70 let 100,- Kč

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na setkání v měsíci lednu.


Vlastimil Malík
Předseda AMK EH

Odjezd na Dakar 2024
Společenský večer 2023
NSA
FIA
Olomoucký kraj
Sternberk
EXCALIBUR ARMY
RADIO HANA
ECCE HOMO PARK
UAMK
TV Morava
CarTec Olomouc
OLTV.CZ
ZZIP.CZ
facebook skupina ecce homo šternberk