Výroční volební členská schůze AMK Ecce Homo - 24. 1. 2024

Sdílet

Tiskové zprávy | pátek 05.01.2024

Vážení členové,

ve středu 24.1.2024 proběhne výroční členská schůze AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK, jejíž součástí budou volby do výboru AMK Ecce Homo.

Schůze se uskuteční v 18°° hod v konferenčním sále Kulturního domu ve Šternberku.Program:

 

1) Prezentace - členské příspěvky

2) Zahájení

3) Zpráva o činnosti v roce 2023

4) Zpráva o hospodaření za rok 2023

5) Zpráva revizní komise

6) Volby výboru na nové období

7) Plán akcí v roce 2024

8) Příprava závodů – organizační

9) Různé - členská základna apod.

10) Diskuze, občerstvení, závěr

 

Na adresu klubu amk@eccehomo.cz je možné zasílat návrhy na kandidáty do nového výboru a to do 20.1.2024 do 14:00 hod.

Tyto návrhy musí být projednány s navrhovanými členy a u každého návrhu je nutné jméno navrhovatele s písemným souhlasem navrhovaného.

 

Volit může pouze platný člen od 18 ti let, který má za rok 2023 zaplacené členské příspěvky a v den voleb uhrazený členský příspěvek na rok 2024.

 

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na setkání.

 

Vlastimil Malík

předseda AMK EH

 

VOLEBNÍ ŘÁD 


NSA
FIA
Plán akcí 2024
Olomoucký kraj
Sternberk
EXCALIBUR ARMY
RADIO HANA
ECCE HOMO PARK
UAMK
TV Morava
CarTec Olomouc
OLTV.CZ
ZZIP.CZ
facebook skupina ecce homo šternberk