Provozní informace k servisnímu parkovišti - Servicezone Information

Sdílet

Novinky | pátek 25.05.2012

Vážení soutěžící,
vzhledem k vysokému počtu přijatých přihlášek k letošnímu ročníku závodu
ECCE HOMO a limitovanému prostoru naší servisní zóny jsme se rozhodli
organizovaně řídit umístění jednotlivých soutěžících v servisní zóně tak,
aby i v letošním roce byl zajištěn standard, který uspokojí vaše potřeby.


Servisní zóna bude otevřena pro soutěžící ve čtvrtek 31.5. od 15.00h do 19.00h a v pátek 1.6. od 6.00h. Jednotlivá servisní místa vám budou
přidělena pracovníkem při vjezdu do servisní zóny. Žádáme proto účastníky, kteří požadují společné stání s jiným soutěžícím, o nahlášení startovních
čísel pro přidělení tohoto stání vedoucímu servisiní zóny na email: lukas.malik@eccehomo.cz

Vjezd do servisní zóny bude umožněn pouze řádně označeným vozidlům (toto neplatí pro vozidla přepravující závodní speciály). Označení získá každý
soutěžící při administrativní přejímce. Prosíme všechny účastníky, aby dbali pokynů pořadatelů.

Pro letošní rok jsme do servisní zóny zajistili:
- dostupnost socilního zařízení ve všech prostorách (sportovní hala, autobusové nádraží, výrobní podnik PEVEKO)
- Wi-Fi připojení v centrální části servisní zóny
- restauraci v servisní zóně
- noční hlídací službu
- intezivní dohled Městské policie

Pozor změna:

Kancelář vedoucího servisní zóny bude umístěna v prostoru sportovní haly, kde budou vyvěšeny informace a výsledky .

Pro letošní ročník jsme se rozhodli aplikovat obdobný systém ukládání vasich přepravních voziku jako při Rally Jeseníky. Vozíky z důvodu úspory plochy budou v doprovodu pracovníka servisu odstavovany na speciální plochu přímo v servisní zóně.

 

Sehr geehrte Teilnehmer,

wir haben uns angesichts der großen Anzahl der angemeldeten Teilnehmer am iesjährigen ECCE HOMO Rennen und unseres begrenzten Raumes in der Servicezone entschieden, die Verteilung der Teilnehmer in der Servicezone neu zu verwalten. Die Servicezone ist offen am Donnerstag (31/05) von 15.00 Uhr bis 19.00 Uhr und am Freitag (06/01) von 6.00 Uhr. Die einzelnen Service-Punkte werden Ihnen zugeordnet durch unsere Mitarbeiter direkt am Eingang in die Servicezone. Daher werden alle Teilnehmer, die den Parkplatz mit einem anderen Teilnehmer teilen wollen, gebetten, uns zu informieren.

Für diese Zwecke steht Ihnen folgende Email zur Verfügung: lukas.malik@eccehomo.cz

Die Zulassung in die Servicezone ist gestatten nur für die ordnungsgemäß gekennzeichnete Fahrzeuge (ausgenommen der Fahrzeuge für den Transport der Rennwagen). Die Kennzeichnung wird Ihnen verteilt während der administrativen Kontrolle. Wir bitten die Teilnehmer weiteren Anweisungen der Veranstalter zufolgen.

In der Servicezone finden Sie:
- WC (Sporthalle, Busbahnhof, Gesellschaft PEVEKO)
- WLAN-Anschluss im Zentralbereich der Servicezone
- Restaurant in der Servicezone
- Nachtwachdienst
- Intensive Betreuung der Stadtpolizei

Bitte beachten Sie folgende Änderung:

Der Verwalter der Servicezone befindet sich in der Sporthalle, wo man auch alle weiteren Informationen und Ergebnisse durchgehend veröffentlichen wird.
Wir haben uns in diesem Jahr entschieden, ein ähnliches System für die Aufbewahrung Ihrer Transportwagen wie bei Rally Jeseníky einzuführen. Um Platz einzusparen, werden die Transportwagen in der Begleitung unserer Mitarbeiter in der Servicezone an einem zu diesem Zwecke bestimmten Platz abgeparkt.

 

NSA
FIA
Plán akcí 2024
Olomoucký kraj
Sternberk
EXCALIBUR ARMY
RADIO HANA
ECCE HOMO PARK
UAMK
TV Morava
CarTec Olomouc
OLTV.CZ
ZZIP.CZ
facebook skupina ecce homo šternberk